Proč právě Selfdesigner

Často se stává, že žijeme život někoho jiného. Snažíme se plnit očekávání jiných lidí a neustále se jim zavděčovat, snažíme se zapadnout do škatulek, které jsou nalajnovány společenskými konvencemi... V běhu života pak zapomínáme na sebe, až se stane, že se úplně ztratíme. Ztratíme směr, ztratíme sebe, zapomeneme na naše ideály a sny...

Dnešní doba je ale skvělá v tom, že my, lidé, máme více prostoru na svou seberealizaci a zlepšování kvality našeho života po psychické stránce. Máme příležitost najít ten svůj směr, dělat, co nás baví a osobnostně růst. Důležité je si uvědomit, kdo (jací) skutečně jsme, jaké jsou naše silné a slabé stránky, jaké je to naše přirozené nastavení, a podle toho svůj život vést.

Selfdesigner je komunita profesionálů a milovníků osobního rozvoje. Naší vizí je ovlivnit co nejvíce lidí v tom, aby si uvědomili, že oni jsou tvůrci a designéry svojí životní cesty.

To, co chceme lidem předávat, je změna myšlení, která je klíčová k tomu, aby byli schopni převzít otěže svého života pevně do svých rukou. K tomu jim pomáháme formou koučování, sebepoznávacích technik, článků, videí, seminářů a online kurzů.

Vítejte u nás.